Bijdrage RABO kerkhof Terpkerk

geplaatst op 02 december 2022

Namens Rabobank mocht Aggie Veders een cheque uitreiken aan de Urmondse Monumentenstichting. Hiermee wordt een bijdrage aan de (her) inrichting van het oude monumentale kerkhof rondom de Terpkerk in Oud Urmond geleverd. De werkzaamheden voor deze (her) inrichting wordt in zijn geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Zo wordt de lokale leefomgeving versterkt en het verschil gemaakt. Ik, Aggie Veders, ben trots dat ik hieraan mijn steentje mag bijdragen. Goed voor de Urmondse Monumentenstichting en goed voor het behoud van cultureel erfgoed ! #decoöperatieverabobank #persoonlijkecoöperatieveimpact”.