Opknappen Terpkerkhof

geplaatst op 11 februari 2022

De Terpkerk met ommuurd kerkhof is een blikvanger in dat gedeelte van Oud-Urmond dat aangemerkt wordt als beschermd dorpsgezicht met een groot aantal monumentale woningen.

Het kerkhof verdient een grondige opknapbeurt. Hoogwaardig historisch cultureel erfgoed moet veilig worden gesteld. Het is ook een plek die frequent bezocht wordt door bezoekers van de exposities in de Terpkerk en passerende fietsers en wandelaars. Enige tijd geleden is   met inzet van vrijwilligers een begin met het opknappen van het kerkhof gemaakt. Veel vergaan groen is verwijderd. Andere werkzaamheden zijn gestart, zoals het repareren of vervangen van houten kruisen, het aanbrengen van bandjes rondom sommige graven, het herstellen van paden en het planten van nieuw groen. Vanwege corona is de afronding van de werkzaamheden gestokt. Vrijwilligers die bij de afronding willen meehelpen, zijn van harte welkom  en kunnen zich melden via het contactformulier.