Overlijden Fred Chorus

geplaatst op 24 november 2023

Overlijden Fred Chorus

Donderdag 16 november jongstleden overleed Fred Chorus. De Urmondse Monumenten Stichting is Fred veel dank verschuldigd. Hij was gedurende vele jaren penningmeester en beheerder van de Oude Sint Martinuskerk oftewel de Terpkerk. Dat deed hij naast nog andere werkzaamheden voor de Urmondse gemeenschap. De laatste jaren woonde hij in de Urmonderhof. Wij herinneren hem als een toegewijd en geëngageerd persoon met hart voor de goede zaak. Wij zullen hem missen.

 Urmondse Monumenten Stichting