Klokgeluid Terpkerk aangepast

geplaatst op 25 maart 2024

Het volume van het klokgeluid van de Terpkerk is op 20 februari naar beneden bijgesteld. Dit is gebeurd op verzoek van de gemeente. De opvatting van de gemeente dat het sinds jaar en dag klinkend klokgeluid op grond van religieuze traditie onverminderd voortgezet kon worden, werd door de Rechtbank Limburg onderuit gehaald. Deze opvatting van de gemeente was de reactie op een door een omwonende ingediende klacht over de sterkte van het klokgeluid ’s morgens vroeg. De klacht werd door de gemeente ongegrond verklaard. De Rechtbank besliste zoals gezegd echter anders. De gemeente liet geluidsmetingen uitvoeren en daaruit bleek dat het geproduceerde geluid de normen voor niet-kerken met een aantal decibels overschrijdt. De Urmondse Monumenten Stichting heeft een aantal maatregelen doorgevoerd waardoor het klokgeluid overdag, ’s avonds en ’s nachts aan de normen voldoet. Op de sociale media uiten omwonenden weinig begrip voor de aanpassing. De Urmondse Monumenten Stichting kon niet anders dan voldoen aan het dringende verzoek van de gemeente.