Opknappen ringmuur Terpkerk

geplaatst op 23 mei 2023

De firma BAM/Schakel&Schrale (Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht-Airport) start op dinsdag 30 mei as. met het opknappen van de ringmuur van de Terpkerk. Het opknappen houdt het schoonmaken van de ringmuur en het vervangen van aangetast voeg- en metselwerk in. De ringmuur wordt in 5 parten opgedeeld, die achtereenvolgens worden aangepakt. De eerste werkzaamheden starten aan de zuidwest kant (fase 1), na afronding gevolgd door een deel van de muur aan de zuidoost kant (fase2), aan de oostkant (fase 3), aan de noordkant (fase 4) en uiteindelijk als laatste aan de westkant (fase 5). Zie ook plattegrond. Er wordt dus telkens steeds met behulp van een steiger aan één gedeelte van de muur gewerkt. De totale duur van de werkzaamheden kan vooraf moeilijk voorspeld worden en is afhankelijk van wat qua reparatie nodig wordt geacht. Het kan als er veel reparatiewerk moet worden verricht, bij elkaar een aantal maanden duren voordat men helemaal rond is. Maar er wordt zoals verwoord telkens aan maar één deel van de muur gewerkt. Op het parkeerterrein achter de fanfarezaal wordt een schaftvoorziening geplaatst.

De opknapbeurt van de ringmuur, een erkend rijksmonument, gebeurt op uitdrukkelijk advies van de Monumentenwacht Limburg. Voorkomen moet worden dat de historische muur onherstelbaar wordt aangetast. Het advies is overgenomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en wordt voor een belangrijk deel door de rijksoverheid gefinancierd. De gemeente Stein levert eveneens een financiële bijdrage.