Renovatie ringmuur Terpkerk

geplaatst op 23 november 2023

Oktober 2023 is de renovatie van de ringmuur afgerond. Helaas kon het laatste gedeelte van de muur aan de westelijke kant niet worden meegenomen. De reden hiervoor was dat het daarvoor beschikbaar gestelde budget verbruikt was. De Stichting zal de komende periode onderzoeken of er toch nog financiële middelen beschikbaar kunnen komen waardoor ook het laatste gedeelte van de muur opgeknapt kan worden. Mocht dit het geval zijn, worden de direct omwonenden daarover direct geïnformeerd. De renovatie die een aantal maanden in beslag nam, werd uitgevoerd door de firma BAM/Schakel&Schrale (Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht-Airport).